ბათუმის ბოტანიკური ბაღი - ექსკურსიამძღოლი

ექსკურსიამძღოლის (გიდის) და ელექტრომობილის მომსახურება:

- ბოტანიკურ ბაღში ექსკურსიამძღოლის მომსახურების (არაუმეტეს 1,5 საათი) ღირებულება 50 (ორმოცდაათი) ლარი;

- ელექტრომობილით ექსკურსიამძღოლის მომსახურების (30 წუთი) ღირებულება 30 (ოცდაათი) ლარი;