Необычный урожай

ის, რომ ბოტანიკური ბაღის ხეხილ-კენკროვანი და სხვადასხვა სუბტროპიკული ხილით მდიდარი და მრავალფეროვანია, საზოგადოებისათვის კარგადაა ცნობილი.

Узнать больше

Обучение, которое спасло жизнь

მიმდინარე წლის გაზაფხულზე, ბათუმის წითელი ჯვრის ინიციატივით, პირველადი დახმარების ტრენინგები ჩაუტარდათ ბაღის გიდებს, ელექტრომობილის მძღოლებსა და დაცვის თანამშრომლებს, რომელიც მოიცავდა როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ სწავლებას.

Узнать больше