ბათუმის ბოტანიკური ბაღი - მცენარეთა სარეალიზაციო ფონდი
# დასახელება წელი სიმაღლე ფასი
1 ჰორტენზია -Hydrangea (ჰორტენზია საგველასებრი(მტევნისებრი)-Hydrangea Paniculata) 2 0.05-0.10 6.00
2 ჰორტენზია (ჰორტენზია საგველასებრი (მტევნისებრი) Hydrangea Paniculata) 8 25.00
3 ხეტუხტი (Hibiscus) 3 0.10-0.30 15.00
4 ხამეციპარისი -Chamaecyparis (ხამეციპარისი ბარდანაყოფა -Chamaecyparis Pizifera) 2 0.15-0.20 8.00
5 ხამეციპარისი (ხამეციპარისი მუხუდოსნაყოფა Chamaecyparis pizifera ) 13 2.5-4 45.00
6 ხამეციპარისი (ხამეციპარისი მუხუდოსნაყოფა Chamaecyparis pizifera ) 26 3.5-5.5 45.00
7 ხამეციპარისი (ხამეციპარისი ბარდანაყოფა Chamaecyparis pizifera ..Filifera) 3 0.20-0.30 10.00
8 ხამეციპარისი ფ. ..სკვაროზა(ხამეციპარისი მუხუდოსნაყოფა Chamaecyparis pizifera f. squarroza) 13 2.5-4 45.00
9 ხამეციპარისი ფ. ..სკვაროზა(ხამეციპარისი მუხუდოსნაყოფა Chamaecyparis pizifera f. squarroza) 11 2.5-3.5 45.00
10 ჭყორი თეთრარშიანი (Ilex Aguifolium) 8 0.40-0.50 40.00
11 ჭყორი თეთრარშიანი (Ilex Aguifolium) 3 0.15-0.20 10.00
12 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica ..Bravo 3 0.15-0.20 10.00
13 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 5 0.30-0.50 15.00
14 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 7 0.50-0.60 18.00
15 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 11 1.-1.5 30.00
16 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 19 1.5-2.5 30.00
17 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 4 0.20-0.30 13.00
18 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 3 0.15-0.20 10.00
19 ჭანჭყატა იაპონური Evonymus japonica 2 0.10-0.15 5.00
20 წყავი (წყავი Laurocerasus) 8 0.40-0.60 30.00
21 წყავი (წყავი Laurocerasus) 11 2-3.5 40.00
22 ძლიერმწვანე ფორსაიდია - Forsythia viridissima 4 0.50-1 10.00
23 ძახველი (ძახველი ბუსუსიანი Viburnum tomentozum) 5 0.50-1 30.00
24 ძახველი (ძახველი ბუსუსიანი Viburnum tomentozum) 7 1.5-2 45.00
25 ძახველი (ძახველი ბუსუსიანი Viburnum tomentozum) 8 2-2.5 50.00
26 ძახველი ჩვეულებრივი სტერილური ( Viburnum opulus sterilis) 5 1-1.5 30.00
27 ძახველი ჩვეულებრივი სტერილური ( Viburnum opulus sterilis) 7 1.5-2 45.00
28 ძახველი ჩვეულებრივი სტერილური ( Viburnum opulus sterilis) 8 2-2.5 50.00
29 ძახველი ჩვეულებრივი სტერილური ( Viburnum opulus sterilis) 3 0.15-0.25 10.00
30 ძახველი ჩვეულებრივი სტერილური ( Viburnum opulus sterilis) 2 0.15-0.20 7.00
31 ძახველი ბუსუსიანი (Viburnum tomentozum) 3 0.15-0.25 10.00
32 ცხრატყავა ქუდისებრი Lonicera pileata 8 0.40-0.50 25.00
33 ცხრატყავა ქუდისებრი Lonicera pileata 4 0.15-0.20 10.00
34 ცხრატყავა ქუდისებრი Lonicera pileata 3 0.10-0.15 8.00
35 ციტრუსი (ლიმონ მეიერი Limon meyer) 7 1-1.5 22.00
36 ციტრუსი (ლიმონ მეიერი Limon meyer) 3 0.15-0.35 10.00
37 ციტრუსი (ლიმონ მეიერი Limon meyer) 2 0.10-0.15 8.00
38 ცეფალოტაქსუსი ფორჩუნის - Cephalotaxus fortunes 3 0.15-0.20 8.00
39 ცერცისი-Cercis (ჩინური ცერცისი-Cercis chinensis) 2 0.20-0.30 8.00
40 ჩიტავაშლა - Pyracantha (ჩიტავაშლა კაშკაშა წითელი -Pyracantha coccinea) 9 0.50-1.5 30.00
41 ჩიტავაშლა - Pyracantha (ჩიტავაშლა კაშკაშა წითელი -Pyracantha coccinea) 3 0.15-0.20 7.00
42 შვია - Abutilon striatum 4 0.40-0.50 10.00
43 ჩიტავაშლა - Pyracantha (ჩიტავაშლა კაშკაშა წითელი -Pyracantha coccinea) 2 0.10-0.15 6.00
44 ყუნწშაქარა(კანფეტის ხე) ყუნწშაქარა Howenia Dulcis 7 1.5-2.5 27.00
45 ღვია ჩინური Juniperus chinensis 4 0.15-0.25 15.00
46 ღვია -Juniperus 7 0.20-0.30 30.00
47 ღვია -Juniperus 11 0.30-0.40 55.00
48 ღვია - Juniperus sp. 3 0.05-0.10 10.00
49 ღვია -Juniperus 2 0.05-0.10 8.00
50 ღვია - Juniperus communis ..Gold Cone 3 0.05-0.10 10.00
51 ფშატი (ფშატი Elaeagnus) 14 2-2.5 40.00
52 ფოტინია-Photinia 3 0.15-0.20 15.00
53 ფოტინია-Photinia 2 0.10.-0.15 10.00
54 ფისნაყოფა (ფისნაყოფა ტობირის Pittosporum tobira) 9 0.50-1.20 40.00
55 ფისნაყოფა (ფისნაყოფა ტობირის Pittosporum tobira) 10 1.-1.5 50.00
56 ფისნაყოფა (ფისნაყოფა ტობირის Pittosporum tobira) 2 0.10-0.25 8.00
57 ფეხნაყოფა (ფეხნაყოფა ტოტარა Podocarpus totara) 6 0.50-1 25.00
58 ფეხნაყოფა (ფეხნაყოფა ტოტარა Podocarpus totara) 8 0.80.1.20 40.00
59 ფეხნაყოფა (ფეხნაყოფა ტოტარა Podocarpus totara) 12 1-1.5 55.00
60 ფეიჰოა (ფეიჰოა Acca sellowiana) 8 0.50-1 16.00
61 ფაცია იაპონური (Fatsia japonica) 6 0.50-1 35.00
62 ფაცია იაპონური (Fatsia japonica) 3 0.40-0.60 15.00
63 ურთხელი -Taxus 5 0.15-0.30 18.00
64 ურთხელი -Taxus 3 0.15-0.20 13.00
65 ურთხელი -Taxus 9 0.20-0.50 50.00
66 ურთხელი -Taxus 2 0.10-0.20 7.00
67 ურთხელი (Taxus media ..Hicksii) 3 0.15-0.20 13.00
68 ტუიოფსისი იაპონური - Thujopsis dolabrata 4 1.-1.5 15.00
69 ტუიოპსისი იაპონური Thujopsis dolabrata 9 1.5-2.5 50.00
70 ტუია დასავლური ..სპირალური Thuja occidentalis f. ..spiralis 4 0.25-0.35 20.00
71 ტუია დასავლური ..სპირალური Thuja occidentalis f. ..spiralis 3 0.20-0.30 15.00
72 ტუია დასავლური ..ოქროსფერი Thuja occidentalis ..Aurescens 8 0.50-0.70 80.00
73 ტუია დასავლური ..ოქროსფერი Thuja occidentalis ..Aurescens 4 0.40-0.60 15.00
74 ტუია გიგანტური Thuja plicata 6 0.40-0.60 40.00
75 ტუია გიგანტური Thuja plicata 11 3.5-5.5 130.00
76 ტუია გიგანტური Thuja plicata 8 0.20-0.40 80.00
77 ტუია გიგანტური Thuja plicata 4 0.20-0.25 15.00
78 ტუია გიგანტური Thuja plicata 3 0.15-0.20 10.00
79 ტუია გიგანტური Thuja plicata 2 0.15-0.20 8.00
80 ტუია (ტუია დასავლური სპირალური Thuja occidentalis f. Spiralis) 6 0.40-0.60 40.00
81 ტუია (ტუია დასავლური სპირალური Thuja occidentalis f. Spiralis) 6 0.40-0.60 40.00
82 ტუია (ტუია აღმოსავლური ოქროსფერი Thuja orientalis f. aurea) 6 0.40-0.60 32.00
83 ტუია (ტუია დასავლური სპირალური Thuja occidentalis f. Spiralis) 2 0.15-0.20 10.00
84 ტუია (ტუია აღმოსავლური (ბიოტა) Thuja orientalis) 10 1.5-2 45.00
85 ტუია (ტუია აღმოსავლური (ბიოტა) Thuja orientalis) 7 1.-1.5 25.00
86 ტირიფი-Salix (ტირიფი ბაბილონის-Salix babylonica) 5 1.-1.5 20.00
87 ტირიფი-Salix (ტირიფი ბაბილონის-Salix babylonica) 8 1.5-2.5 40.00
88 ტირიფი-Salix (ტირიფი ბაბილონის-Salix babylonica) 3 0.25-0.50 10.00
89 ტირიფი-Salix (ტირიფი ბაბილონის-Salix babylonica) 2 0.20-0.40 8.00
90 ტენსტროემია შიშველყვავილა Ternstroemia gymnanthera 6 1-1.60 25.00
91 ტენსტროემია შიშველყვავილა Ternstroemia gymnanthera 7 1.5-2 35.00
92 ტენსტროემია შიშველყვავილა Ternstroemia gymnanthera 9 1.5-2.5 50.00
93 ტენსტროემია შიშველყვავილა Ternstroemia gymnanthera 4 0.15-0.20 10.00
94 ტენსტროემია შიშველყვავილა Ternstroemia gymnanthera 2 0.10-0.15 6.00
95 სურო- Hedera 3 10.00
96 სურო- Hedera 2 8.00
97 სერისა (სერისა Serissa ) 7 0.20-0.40 25.00
98 საკმევლის ფიჭვი Pinus taeda 9 1-1.5 45.00
99 სატაცური-Asparagus 2 0.15-0.20 5.00
100 საკმევლის ფიჭვი Pinus taeda 3 0.40-1 15.00
101 რუსელია - Russelia Equisetiformis 3 0.30-0.40 15.00
102 რუსელია - Russelia Equisetiformis 2 0.30-0.40 10.00
103 როზმარინი სამკურნალო - (Rozmarinus officinalis) 6 0.20-0.40 30.00
104 როზმარინი სამკურნალო - (Rozmarinus officinalis) 3 0.15-0.20 15.00
105 როზმარინი სამკურნალო - (Rozmarinus officinalis) 2 0.15-0.20 10.00
106 პასიფლორა-Passiflora (პასიფლორა ცისფერი-Passiflora coerulea) 3 0.15-0.20 10.00
107 პასიფლორა-Passiflora (პასიფლორა ცისფერი-Passiflora coerulea) 2 0.15-0.20 5.00
108 პალმა ქამეროფსი (ქამეროფსი დაბალი(ქონდარა) Chamaerops humilis) 6 0.30-0.50 45.00
109 პალმა ქამეროფსი (ქამეროფსი დაბალი(ქონდარა) Chamaerops humilis) 9 0.40-0.60 75.00
110 პალმა ქამეროფსი (ქამეროფსი დაბალი(ქონდარა) Chamaerops humilis 5 0.40-1 35.00
111 პალმა ფინიკის (კანარის ფინიკის პალმა Phoenix canariensis) 6 0.40-1 40.00
112 პალმა ფინიკის (კანარის ფინიკის პალმა Phoenix canariensis) 11 1-1.5 90.00
113 პალმა ტრახიკარპუსი (ტრახიკარპუსი ფორჩუნის Trachycarpus fortunei) 8 1.5-2.5 25.00
114 პალმა ტრახიკარპუსი (ტრახიკარპუსი ფორჩუნის Trachycarpus fortunei) 17 2.-3.5 40.00
115 პალმა ვაშინგტონია (ვაშინგტონია ძაფისებრი Washingtonia filifera) 7 0.30-0.60 55.00
116 პალმა ბუტია (თავნაყოფა ბუტია Butia capitata) 5 0.35-0.70 30.00
117 პალმა ბუტია (თავნაყოფა ბუტია Butia capitata) 8 0.40-0.80 60.00
118 პალმა ბუტია (თავნაყოფა ბუტია Butia capitata) 11 0.50-1 85.00
119 პალმა ბუტია (თავნაყოფა ბუტია Butia capitata) 3 0.15-0.20 15.00
120 პალმა ბუტია (თავნაყოფა ბუტია Butia capitata) 2 0.10-0.15 10.00
121 ოფიოპოგონი-Ophiopogon (ოფიოპოგონი იაპონური-Ophiopogon japonicus) 1 0.10-0.30 10.00
122 ოსმანთუსი სურნელოვანი (Osmanthus fragrans) 9 1.5-2.5 95.00
123 ოსმანთუსი სურნელოვანი (Osmanthus fragrans) 3 15.00
124 ოსმანთუსი (ოსმანთუსი განსხვავებულფოთოლა Osmanthus Heterophyllus) 9 1.5-2 95.00
125 ოლეანდრა (ოლეანდრა ჩვეულებრივი Nerium oleander) 10 1.5-2 40.00
126 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 6 1.5-2.5 40.00
127 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 7 1.5-2.5 50.00
128 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 8 1.5-2.5 60.00
129 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 10 2.5-3.5 80.00
130 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 20 2.5-4.5 80.00
131 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 3 0.15-0.25 15.00
132 ნეკერჩხალი (ნეკერჩხალი პალმისებრი Acer palmatum) 2 0.10-0.15 10.00
133 ნეკერჩხალი პალმისებრი (ჯუჯა) - (Acer palmatum dissectum ..Rubellum) 3 0.80-1.5 100.00
134 ნაძვი (ნაძვი აღმოსავლური Picea orientalis) 6 0.25-0.50 40.00
135 ნაძვი (ნაძვი აღმოსავლური Picea orientalis) 7 0.20-0.40 60.00
136 ნანდინა (ნანდინა შინაური Nandina domestica) 6 0.40-0.80 18.00
137 ნანდინა (ნანდინა შინაური Nandina domestica) 8 0.40-1 30.00
138 მუხა მირზინფოთოლა - Quercus myrsinaefolia 10 3.5-5.5 80.00
139 მუხა მირზინფოთოლა - Quercus myrsinaefolia 12 3.5-5.5 80.00
140 მუხა მირზინფოთოლა - Quercus myrsinaefolia 18 3.5-6 80.00
141 მუხა მირზინფოთოლა - Quercus myrsinaefolia 4 2-2.5 15.00
142 მუხა მირზინფოთოლა - Quercus myrsinaefolia 15 3.5-5.5 80.00
143 მიხელია (მიხელია ფიგო Michelia figo) 10 0.50-1 60.00
144 მიხელია (მიხელია ფიგო Michelia figo) 8 0.50-1 45.00
145 მიხელია (მიხელია ფიგო Michelia figo) 2 0.15-0.30 8.00
146 მაჰონია (მაჰონია იაპონური Mahonia japonica) 5 0.20-0.40 20.00
147 მაჰონია (მაჰონია იაპონური Mahonia japonica) 7 0.30-0.50 40.00
148 მაჰონია (მაჰონია იაპონური Mahonia japonica) 11 0.30-0.60 70.00
149 მაჰონია (მაჰონია იაპონური Mahonia japonica) 3 0.15-0.30 10.00
150 მაჰონია (მაჰონია იაპონური Mahonia japonica) 2 0.15-0.30 8.00
151 მაგნოლია (მაგნოლია სულანჟა Magnolia soulangeana) 7 1.-2.5 30.00
152 მაგნოლია (მაგნოლია სულანჟა Magnolia soulangeana) 2 0.20-0.40 8.00
153 მაგნოლია (მაგნოლია დიდყვავილა Magnolia grandiflora) 5 0.60-1.5 30.00
154 მაგნოლია (მაგნოლია დიდყვავილა Magnolia grandiflora) 7 1.5-2.5 50.00
155 მაგნოლია (მაგნოლია დიდყვავილა Magnolia grandiflora) 8 1.5-2.5 75.00
156 მაგნოლია (მაგნოლია დიდყვავილა Magnolia grandiflora) 9 1.5-2.5 100.00
157 მაგნოლია (მაგნოლია დიდყვავილა Magnolia grandiflora) 11 150.00
158 ლეპტოსპერმუმი (ლეპტოსპერმუმი ცოცხისებრი Leptospermum Scoparium) 7 0.60-1 26.00
159 ლეპტოსპერმუმი (ლეპტოსპერმუმი ცოცხისებრი Leptospermum Scoparium) 2 0.15-0.30 8.00
160 ლავანდი (ლავანდი Lavandura) 8 0.50-1 25.00
161 კორდილინე (დრაცენა) სამხრეთის კორდილინე Cordyline Australis 10 2.5-5 90.00
162 კორდილინე (დრაცენა) სამხრეთის კორდილინე Cordyline Australis 14 2.5-5 90.00
163 კორდილინე (დრაცენა) სამხრეთის კორდილინე Cordyline Australis 6 0.40-0.60 25.00
164 კომში (კომში იაპონური Cydonia japonica) 9 0.40-0.60 35.00
165 კორდილინე (დრაცენა) სამხრეთის კორდილინე Cordyline Australis 4 0.60-1.5 15.00
166 კომში (კომში იაპონური Cydonia japonica) 14 1.5.-2.5 60.00
167 კვიპაროზი (კვიპაროზი მარადმწვანე პირამიდალური Cupressus sempervirens) 11 4.5-10 120.00
168 კედარი ( კედარი ჰიმალაის Cedrus deodara) 12 4.5-10 50.00
169 კედარი ( კედარი ჰიმალაის Cedrus deodara) 22 May-15 50.00
170 კედარი ( კედარი ჰიმალაის Cedrus deodara) 3 0.15-0.25 10.00
171 კაქტუსი - (Cactus) 3 0.50-1 25.00
172 კამპსისი (დამფესვიანებელი კამპსისი (ვაზისტანა) Campsis radicans) 6 0.50-1.5 20.00
173 კამელია იაპონური Camellia japonica sp. 3 0.20-0.40 8.00
174 კამელია იაპონური Camellia japonica ..Grandiflora Rosea 3 0.20-0.40 8.00
175 კამელია იაპონური Camellia japonica ..Darsii 3 0.20-0.40 8.00
176 კამელია იაპონური Camellia japonica ..Countess of orkney 3 0.20-0.40 8.00
177 კამელია იაპონური Camellia japonica ..Anemoneflora Alba 3 0.20-0.40 8.00
178 კამელია იაპონური Camellia japonica ..alba casoretti 3 0.15-0.35 8.00
179 კამელია იაპონური Camellia japonica 8 2.5-4.5 45.00
180 კამელია იაპონური Camellia japonica 20 2.5-5 80.00
181 კამელია იაპონური Camellia japonica 17 2.5-4.5 80.00
182 კამელია იაპონური Camellia japonica 2 0.15-0.35 7.00
183 კამელია (კამელია სასანკვა Camellia Sasanqua) 8 0.40-1 45.00
184 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 5 0.50-1.5 30.00
185 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 7 1-1.5 55.00
186 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 9 1-1.5 90.00
187 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 11 1.-2 110.00
188 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 4 0.40-1 25.00
189 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 13 1.-1.5 110.00
190 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 3 0.15-0.30 20.00
191 კალისტემონი ხეშეშფოთოლა Callistemon rigidus 1 0.10-0.15 15.00
192 კავკასიური სოჭი Abies nordmaniana 4 0.15-0.40 15.00
193 იუსტიცია (იაკობინა) - (Justica carnea) 3 0.20-0.50 15.00
194 იუკა მშვენიერი - Jucca gloriosa 14 1-1.60 80.00
195 იუკა მშვენიერი - Jucca gloriosa 4 0.20-0.40 20.00
196 იუკა მშვენიერი - Jucca gloriosa 12 1-1.60 80.00
197 ირმის რქა ინდური Lagerstroemia indica 7 2-3.5 35.00
198 ირმის რქა ინდური Lagerstroemia indica 9 2.5-4.5 45.00
199 ირმის რქა ინდური Lagerstroemia indica 19 50.00
200 ირმის რქა ინდური Lagerstroemia indica 4 0.15-0.35 15.00
201 ირმის რქა ინდური Lagerstroemia indica 3 0.15-0.30 10.00
202 იელი (ინდური იელი (აზალია) Rhododendron indicum) 7 0.40-0.80 35.00
203 იელი (ინდური იელი (აზალია) Rhododendron indicum) 8 0.40-1 40.00
204 იელი (ინდური იელი (აზალია) Rhododendron indicum) 3 0.10-0.20 10.00
205 იელი (ინდური იელი (აზალია) Rhododendron indicum) 2 0.05-0.15 8.00
206 იდეზია - Idesia polycarpa 3 0.15-0.35 7.00
207 ვარდი - Rosa ..The fairy 3 0.15-0.30 10.00
208 ვარდი - Rosa ..Seafoam 4 0.15-0.30 13.00
209 ვარდი - Rosa ..Seafoam bella 4 0.15-0.30 13.00
210 ვარდი - Rosa ..Rugosa hansa 3 0.15-0.30 10.00
211 ვარდი - Rosa ..Queen elizabeth 3 0.15-0.30 10.00
212 ვარდი - Rosa ..Orange triump 4 0.15-0.30 13.00
213 ვარდი - Rosa ..Orange triump amour 4 0.15-0.30 13.00
214 ვარდი - Rosa ..New daw 3 0.15-0.30 10.00
215 ვარდი - Rosa ..Marechal niel 3 0.15-0.30 10.00
216 ვარდი - Rosa ..Lovely feiry 3 0.15-0.30 10.00
217 ვარდი - Rosa ..Linda Monica 4 0.15-0.30 13.00
218 ვარდი - Rosa ..Linda monica 3 0.15-0.30 10.00
219 ვარდი - Rosa ..Cyclame 3 0.15-0.30 10.00
220 ვარდი - Rosa ..Fairy 4 0.15-0.30 13.00
221 ვარდი - Rosa ..Alba meidiland 3 0.15-0.30 10.00
222 ევკალიპტი (ევკალიპტი მაკართურის Eucalyptus makarturi) 5 0.50- 1.5 20.00
223 ევკალიპტი (ევკალიპტი მაკართურის Eucalyptus makarturi) 3 1.5 - 2 12.00
224 დაფნიფილუმი (დაფნიფილუმი მსხვილყუნწა Dapniphyllum macropodum) 7 1.5- 2.5 50.00
225 დაფნიფილუმი (დაფნიფილუმი მსხვილყუნწა Dapniphyllum macropodum) 8 2.5- 3.5 75.00
226 დაფნიფილუმი (დაფნიფილუმი მსხვილყუნწა Dapniphyllum macropodum) 20 120.00
227 დაფნა - (laurus nobilis) 3 0.60-2 10.00
228 გრაკლა კანტონის Spirea cantoniensis 7 0.30-0.70 35.00
229 გრაკლა კანტონის Spirea cantoniensis 3 0.15-0.40 15.00
230 გრაკლა თუნბერგის Spirea thunbergii 7 0.30-0.60 35.00
231 გლიცინია (ცის ვაზი) Wisteria sinensis 3 0.20-0.60 10.00
232 გინკგო ბილობა Ginkgo biloba 4 0.10-0.20 10.00
233 გინკგო ბილობა Ginkgo biloba 5 0.15-0.25 20.00
234 გინკგო ბილობა Ginkgo biloba 2 0.5-0.15 5.00
235 გველის სურო ( Vinca major) 3 10.00
236 გველის სურო ( Vinca major) 2 8.00
237 გარდენია ჟასმინისებრი Gardenia jasminoides 8 0.50-1 35.00
238 გარდენია ჟასმინისებრი Gardenia jasminoides 4 0.15-0.40 10.00
239 გარდენია ჟასმინისებრი Gardenia jasminoides 3 0.10-0.20 8.00
240 გარდენია ჟასმინისებრი Gardenia jasminoides 2 0.10-0.15 4.00
241 გარდენია ჟასმინისებრი ..დიდყვავილა Gardenia jasminoides ..Grandiflora 3 0.10-0.20 10.00
242 ბუგენვილია-Bougainvillea 2 0.40-0.60 25.00
243 ბზა - (Buxus balearica) 3 0.15-0.30 20.00
244 ბზა - (Buxus balearica) 2 0.10-0.20 15.00
245 ბეგონია-Begonia (მუდმივმოყვავილე ბეგონია-begonia semperflorens mix) 2 0.10-0.20 5.00
246 აქტინიდია(აქტინიდია ჩინური Actinidia sinensis) 7 0.30-0.60 23.00
247 აუკუბა იაპონური (Aucuba japonica) 8 0.40-0.70 25.00
248 აუკუბა იაპონური (Aucuba japonica) 3 0.10-0.25 6.00
249 აუკუბა იაპონური ჭრელფოთოლა Aucuba japonica f.variegata 6 0.20-0.50 15.00
250 აუკუბა იაპონური ჭრელფოთოლა Aucuba japonica f.variegata 8 0.40-0.70 25.00
251 აუკუბა იაპონური ჭრელფოთოლა Aucuba japonica f.variegata 4 0.15-0.30 8.00
252 ალოე-Aloe 2 0.15-0.30 5.00
253 აუკუბა იაპონური ჭრელფოთოლა Aucuba japonica f.variegata 3 0.10-0.25 6.00
254 ალბიცია (ალბიცია კალკორას Albizzia kalkora) 7 25.00
255 ალბიცია (ალბიცია კალკორას Albizzia kalkora) 9 40.00
256 აკაცია(ლეგა აკაცია Acacia dealbata) 5 0.40-1 12.00
257 აკაცია(ლეგა აკაცია Acacia dealbata) 3 0.30-0.50 8.00
258 აზიმინა(აზიმინა სამფრთიანი Azimina triloba) 5 0.50-1 25.00
259 ავოკადო ჩვეულებრივი - Persea gratissima 4 0.40-0.60 15.00
260 ადიანტუმი ვენერას თმა - Adiantum capillus veneras 3 0.30-0.40 8.00
261 აგავა-Agave 2 0.2-0.40 10.00
262 აბელია(აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 7 1-1.7 35.00
263 აბელია(აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 8 1-1.7 40.00
264 აბელია(აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 9 1-1.8 50.00
265 აბელია(აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 6 1-1.6 25.00
266 აბელია( აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 11 1-1.5 55.00
267 აბელია( აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 13 55.00
268 აბელია( აბელია დიდყვავილა Abelia grandiflora) 3 0.15-0.30 10.00
269 ჰორტენზია მსხვილფოთოლა - Hydrangea macrophylla 2 0.05-0.10 6.00
270 ჰორტენზია მსხვილფოთოლა - Hydrangea macrophylla 3 0.10-0.20 8.00
271 ჰორტენზია მსხვილფოთოლა - Hydrangea macrophylla 5 0.20-0.40 12.00
272 ჰორტენზია მსხვილფოთოლა - Hydrangea macrophylla 15 0.50-1 35.00
273 ჰორტენზია მსხვილფოთოლა - Hydrangea macrophylla 8 0.40-0.60 25.00
274 ჰორტენზია საგველასებრი (მტევნისებრი) Hydrangea paniculata 3 0.10-0.20 8.00
275 ჰორტენზია საგველასებრი (მტევნისებრი) Hydrangea paniculata 4 0.20-40 10.00