ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ტურისტული მარშრუტის საწყისი პუნქტიდან (უნივერსიტეტის, ან „მწვანე კონცხის“ მთავარი შემოსასვლელიდან ზღვისპირა პარკამდე ან/და პირიქით) საბოლოო პუნქტამდე, ასევე მარშრუტის ცალკეული უბნებიდან ბოლო პუნქტამდე ელექტრომობილით ერთი დამთვალიერებლის ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულება შეადგენს - 5 (ხუთი) ლარს.

ელექტრომობილის ინდივიდუალური მომსახურების (რომელიც გულისხმობს არაუმეტეს 5 ადამიანის მიერ 1 საათით ელექტრობუსის ინვიდუალურ გამოყენებას ბაღის ძირითადი ტურისტული მარშრუტის დათვალიერების მიზნით) ღირებულება შეადგენს - 60 (სამოცი) ლარს.

ელექტრომობილი