ბაღის ტერიტორიაზე, სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში, კორპორატიული პიკნიკის მოწყობის ღირებულება ერთ ადამიანზე (დათვალიერების საფასურის ჩათვლით) შეადგენს - 15 (თხუთმეტი) ლარს.

ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე, სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში, 19 საათიდან (ზამთრის პერიოდში 18 საათიდან) - 12 საათამდე პერიოდში ღამისთევის საფასური ერთ ადამიანზე შეადგენს 15 (თხუთმეტი) ლარს.