ბათუმის ბოტანიკური ბაღი - საქორწილო ცერემონია
საქორწილო ცერემონია
  • ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე საქორწილო მაყრიონის დაშვების ღირებულება განისაზღვრა 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
  • ბოტანიკური ბაღის ზღვისპირა პარკში არსებულ სარიტუალო პოდიუმზე, საქორწილო ხელმოწერის ცერემონიის გამართვასთან დაკავშირებული მომსახურების ღირებულება განისაზღვრა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;