ბათუმის ბოტანიკური ბაღი - ექსკურსიამძღოლი
ექსკურსიამძღოლი

ექსკურსიამძღოლის მომსახურება:

  1. ბოტანიკურ ბაღში ექსკურსიამძღოლის მომსახურების (არაუმეტეს 1,5 საათი) ღირებულება განისაზღვრა 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით;
  2. ბოტანიკურ ბაღში, ელექტროავტობუსის ექსკურსიამძღოლის მომსახურების არაუმეტეს 40 (ორმოცი) წუთის ღირებულება განისაზღვრა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;