ბათუმის ბოტანიკური ბაღი - ელექტრომობილი

ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ტურისტული მარშრუტის საწყისი პუნქტიდან (უნივერსიტეტის ან „მწვანე კონცხის“ მთავარი შემოსასვლელიდან ზღვისპირა პარკამდე ან/და პირიქით) საბოლოო პუნქტამდე, ასევე მარშრუტის ცალკეული უბნებიდან ბოლო პუნქტამდე ერთი დამთვალიერებლის გადაყვანა ერთი მიმართულებით 5 (ხუთი) ლარი, ხოლო ინდივიდუალური მომსახურება, რომელიც გულისხმობს არაუმეტეს 5 (ხუთი) ადამიანის მიერ 1 (ერთი) საათით ელექტრომობილის ინდვიდუალურ გამოყენებას, ბაღის ძირითადი ტურისტული მარშრუტის დათვალიერების მიზნით, მისი ღირებულება 60 (სამოცი) ლარი.

ელექტრომობილი