ბათუმის ბოტანიკური ბაღი - საქორწილო ცერემონია

- ბოტანიკური ბაღის ზღვისპირა პარკში საქორწილო მაყრიონის დაშვების ღირებულება შეადგენს 100 (ასი) ლარს, ხოლო ბოტანიკური ბაღის ზღვისპირა პარკში არსებულ სარიტუალო პოდიუმზე, საქორწილო ხელმოწერის ცერემონიის გამართვასთან დაკავშირებული მომსახურების ღირებულება კი 150 (ასორმოცდაათი) ლარს.